030-2271536 info@enoma.nl

Enoma en Careander: Samen Op Weg naar een Duurzamere Toekomst

Nederland
wooncomplexen
zonnepanelen, meterkasten, laadpalen

Samen Op Weg naar een Duurzamere Toekomst

In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer in de schijnwerpers staat, wordt de rol van bedrijven bij het stimuleren van positieve veranderingen steeds belangrijker. Een opvallend voorbeeld van zo’n initiatief is de samenwerking tussen Enoma en Careander. Als adviserende partij heeft Enoma een cruciale rol gespeeld in het leveren van duurzame oplossingen aan Careander, met als doel een groenere toekomst te creëren voor Careander als organisatie en de gemeenschappen die ze bedienen.

Meerdere Vestigingen, Eén Duurzaam Doel

Met meerdere vestigingen verspreid over verschillende locaties heeft Careander een aanzienlijke impact op hun omgeving. Door de samenwerking aan te gaan, hebben ze de krachten gebundeld om een grotere duurzame impact te realiseren dan ze afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Deze synergie benadrukt de kracht van samenwerking bij het bevorderen van duurzaamheid.

Zonnepanelen en Laadpalen: Duurzame Energie in Actie

Als adviserende partij heeft Enoma duurzame oplossingen geleverd aan Careander, waaronder de installatie van zonnepanelen en laadpalen op hun verschillende locaties. Deze zonnepanelen voorzien de gebouwen van schone, hernieuwbare energie, terwijl de laadpalen elektrische voertuigen van stroom voorzien. Door te investeren in duurzame energiebronnen, draaft Careander bij aan de vermindering van hun ecologische voetafdruk en bevorderen ze de overgang naar emissievrij transport.

Energieverbruiksanalyse: Efficiëntie als Kernpunt

Enoma heeft Careander ondersteund door energieverbruiksanalyses uit te voeren op hun verschillende locaties. Deze analyses bieden inzicht in het energieverbruik en identificeren mogelijkheden voor verbetering. Door middel van deze analyses kan Careander gerichte maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen en kosten te besparen.

Vervoer- en Uitstootreductie Scan: Naar Milieuvriendelijker Transport

Als onderdeel van hun samenwerking heeft Enoma Careander geholpen bij het uitvoeren van scans om de uitstoot van hun transportactiviteiten te verminderen. Door inefficiënties te identificeren en alternatieve, milieuvriendelijkere transportopties te verkennen, dragen ze bij aan een schonere en groenere omgeving.

Algemene Verduurzamings Scans en Warmtepompen: Stap voor Stap naar Duurzaamheid

Enoma heeft Careander ook ondersteund bij algemene verduurzamings-scans om andere mogelijkheden voor verbetering te identificeren. Dit heeft geleid tot de implementatie van warmtepompen, die zorgen voor efficiëntere verwarming en koeling van gebouwen, en verdere vermindering van het energieverbruik mogelijk maken.

Conclusie: Een Duurzame Toekomst Door Samenwerking

De samenwerking tussen Enoma en Careander toont aan dat bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van duurzaamheid door middel van samenwerking en innovatie. Als verkopende partij heeft Enoma duurzame oplossingen geleverd aan Careander, waardoor ze samen stappen kunnen zetten naar een groenere toekomst. Hun inspanningen benadrukken de kracht van collectieve actie en bieden een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties die streven naar duurzaamheid en positieve verandering.

Sander Enoma

Onze installateurs hebben deze taak in iets minder dan 3 weken volbracht, een indrukwekkende prestatie! Het is geweldig om betrokken te zijn bij een project dat enkele jaren geleden nog krantenkoppen zou hebben gehaald.

Projectleider Enoma

careander verduurzaming
verduurzaming bedrijf
Careander verduurzaming
careander laadpaal
zonnepanelen-dak-wooncomplex
careander